Waar staan wij voor?

 

Deskundigheid & zorgvuldigheid

Wij houden onze deskundigheid en vaardigheid op het niveau dat is vereist om adequate professionele diensten te kunnen verlenen. Wij handelen zorgvuldig en in overeenstemming met de vaktechnische en overige beroepsvoorschriften.

Accountantskantoor van der Hoek is lid van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). De Raad voor Toezicht houdt toezicht op de kwaliteit van de beroepsuitoefening door accountants. Hiertoe onderwerpt de Raad Accountantskantoor van der Hoek periodiek aan een kwaliteitsbeoordeling. Daarmee is de kwaliteit van Accountantskantoor van der Hoek gewaarborgd!

Persoonlijke & informele sfeer

Het “uw” in uw accountant “om de hoek” staat voor een zeer persoonlijke benadering. Wij zijn er namelijk voor u en uw onderneming! Daarom heeft u bij Accountantskantoor van der Hoek uiteraard een vast aanspreekpunt. Ons hechte team is dusdanig klein dat iedereen u kent.

Bij ons kunt u altijd op de persoonlijke aandacht van Maurice Hoekjan AA of mr. Oscar van Dijk rekenen.

Dat kan natuurlijk via email of telefonisch als dat efficiënter is, maar onze voorkeur gaat uit naar periodiek persoonlijk contact. Daarom nodigen wij u altijd graag uit bij ons op kantoor in Arnhem of bij één van onze servicepunten in Gendt of Zwartsluis. Maar we komen nog veel liever naar u toe!

De cultuur binnen Accountantskantoor van der Hoek is informeel, er heerst een no-nonsense mentaliteit en er is aandacht voor elkaar.

Wij geloven in een persoonlijke benadering. Dat vormt de basis van de samenwerking voor intensieve en langdurige relaties!

Uitstekende bereikbaarheid

Wij willen uw accountant “om de hoek” zijn!

Met “om de hoek” willen wij iets extra’s bieden. Namelijk onze uitstekende bereikbaarheid. Snel een afspraak of gewoon even binnenlopen? Bij ons kan dat nog! Omdat we dat belangrijk vinden. Uw vraag mag niet blijven steken in een overvolle agenda. Uw telefoontje of email mag niet onnodig lang onbeantwoord blijven. De aandacht die u en uw bedrijf verdient, mag niet stranden bij een receptioniste in een glanzende kantoortoren.

Wij werken vanuit onze vestiging in Arnhem maar kunnen u natuurlijk ook bedienen vanuit onze servicepunten in Gendt en Zwartsluis.

Heeft u geen zin of geen tijd om naar Arnhem, Gendt of Zwartsluis te komen? Dan komen wij toch gewoon naar u toe!

Vertrouwen & integriteit

Een accountant is een vertrouwenspersoon en treedt eerlijk en oprecht op.

U moet zonder aarzeling op hem of haar kunnen rekenen!

De accountant die de beschikking krijgt over gegevens of inlichtingen waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens of inlichtingen.

(Bron: VGBA).

Vertrouwen, daar draait het om!

Een eerlijke prijs

Als het om financiële zaken gaat, houdt niemand van verrassingen. Duidelijkheid en transparantie zijn onontbeerlijk om een relatie op te bouwen. Elk traject begint dan ook met een duidelijke offerte. Na schriftelijke acceptatie volgt een opdrachtbevestiging.

Onze declaraties zijn, indien gewenst, voorzien van een specificatie van de bestede uren en verrichte werkzaamheden. Desgewenst werken wij met een vaste prijsafspraak die wij in termijnen in rekening brengen, zodat u weet waar u aan toe bent!