Diensten

Onze dienstverlening bestaat onder meer uit het:
  • (online) verzorgen van de financiële administratie of het begeleiden daarbij;
  • samenstellen van jaarrekeningen en tussentijdse (actuele!) rapportages;
  • adviseren en ondersteunen bij het opzetten en inrichten van uw administratie;
  • opstellen van financiële planning en prognoses;
  • verzorgen van uw loonadministratie;
  • opstellen van uw aangifte vennootschapsbelasting;
  • verzorgen van uw aangifte inkomstenbelasting;
  • adviseren over juridische en fiscale vraagstukken.